0

پرفروش ترین های لپ تاپ - بروزرسانی دی ماه 99

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112114349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB

۳٪

۹,۸۰۰,۰۰۰

۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2edc54afbe05fce4f1c4c9af6c75d35160b6dafc_1600862461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N

٪

۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119905873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA-DM905

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA-DM905
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA-DM905

٪

۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4426dde6102a9e96bff61380c6fd3fdc5b64879f_1595682006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05

٪

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c3f8132accf8d0fbd149404e110c15ba9a9ac2a_1602325267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A

٪

۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4209444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E

٪

۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8cf5275978de1d76ed22abf918a66bad60b75308_1601795366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB

٪

۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121485581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A

٪

۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f335965ba41de36c736364c8a84426871eec0be6_1596005418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665

لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665
لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665

٪

۲۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113280205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L340 - A

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L340 - A
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L340 - A

٪

۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f03f7c3922b9dd328bad6c8765844b1ca597d720_1600508835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP - MR

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP - MR
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP - MR

٪

۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0b36a760acb9c4fc2e14131ab426c3e8fe8a477d_1605098846.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-BQ132

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-BQ132
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-BQ132

٪

۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان