0

پرفروش ترین های لپ تاپ - بروزرسانی دی ماه 99

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112114349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - NXB

٪

۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2edc54afbe05fce4f1c4c9af6c75d35160b6dafc_1600862461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad S145 - N

٪

۱۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120577981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل M509DJ R3-BQ046

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل M509DJ R3-BQ046
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل M509DJ R3-BQ046

٪

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddecfbb4bf77d3c5bbd2d8cc716ee56460d2394f_1603201306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - JQ

لپ تاپ 15اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - JQ
لپ تاپ 15اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - JQ

٪

۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7cb2d430055e54a4a930aba486989f0c93664a8_1593614766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - NPM

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - NPM
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - NPM

٪

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119905873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - NP

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - NP
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - NP

٪

۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119905233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook Duo UX481FLC-BM039T

لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook Duo UX481FLC-BM039T
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ZenBook Duo UX481FLC-BM039T

٪

۳۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4426dde6102a9e96bff61380c6fd3fdc5b64879f_1595682006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - 15IML05

٪

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c3f8132accf8d0fbd149404e110c15ba9a9ac2a_1602325267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook S533JQ - A

٪

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/17e219b72a9484e6e043d81e7e6c3d5a29d77b88_1600686284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540UA - MR

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540UA - MR
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540UA - MR

٪

۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b6bfc9601869dfa2157da10237b9e8ff538c941_1601986431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-BQ616

لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-BQ616
لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-BQ616

٪

۲۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4209444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - E

٪

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82713d759cbe10e395c181508301fcf7b2580e37_1603862550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ079

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ079
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R545FJ - BQ079

٪

۲۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ddecfbb4bf77d3c5bbd2d8cc716ee56460d2394f_1603199281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - CM

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - CM
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 130 - CM

٪

۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/209088ba755099ff5efe71b92466466f0196acb5_1600069895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K543UB-DM1622

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K543UB-DM1622
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook K543UB-DM1622

٪

۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8cf5275978de1d76ed22abf918a66bad60b75308_1601795366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad 330 - SB

٪

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121623844.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DA2204-A

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DA2204-A
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DA2204-A

٪

۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121485581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad L3 - A

٪

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82713d759cbe10e395c181508301fcf7b2580e37_1594016110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ084

لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ084
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-EJ084

٪

۲۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f03f7c3922b9dd328bad6c8765844b1ca597d720_1600508835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP - MR

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP - MR
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP - MR

٪

۲۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119851505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل ThinkBook 15 - A

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل ThinkBook 15 - A
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل ThinkBook 15 - A

٪

۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120770856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل V15 IWL

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل V15 IWL
لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل V15 IWL

٪

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0b36a760acb9c4fc2e14131ab426c3e8fe8a477d_1605098846.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-BQ432

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-BQ432
لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-BQ432

٪

۲۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0598efac1301ae83c8949bfc01ea45c258260f4_1599906018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DW0225-C

لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DW0225-C
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DW0225-C

٪

۱۸,۸۸۷,۰۰۰ تومان